Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8645

Data de publicació: 11/04/2022

Termini: 4/05/2022

Organisme oficial: Departament de la Presidència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900592.pdf

2. Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902449.pdf

3. Ajuts a projectes de l’àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902457.pdf

4. Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902495.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: 16/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902425.pdf

6. Ajuts al foment de les races autòctones per a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 21/04/2022

Termini: 6/05/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8651/1902307.pdf

7. Subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8655

Data de publicació: 27/04/2022

Termini: 28/07/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8655/1903146.pdf

8. Subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8649

Data de publicació: 19/04/2022

Termini: 17/05/2022

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901648.pdf

9. Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8649

Data de publicació: 19/04/2022

Termini: 13/05/2022

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901748.pdf

10. Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8649

Data de publicació: 19/04/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901712.pdf