Història

Història

L’any 1977 es produeix la reforma del sistema tributari espanyol i s’emprèn la transició del sistema impositiu franquista per adaptar-se a la nova situació democràtica del país, promulgant-se l’any 1978 la primera llei de l’Impost sobre la Renda. La societat espanyola havia de començar a acostumar-se a pagar impostos, a saber de l’existència d’una Hisenda Pública. És en aquest context quan Francesc Albacar i Baró se n’adona que aquesta revolució ha vingut per a quedar-se i que es necessitaran professionals formats i experts per ajudar a la gent en aquestes tasques. Amb aquest esperit i juntament amb un altre company d’estudis, decideix abandonar Barcelona, on havia estudiat i on estava treballant, i el 23 de febrer de 1981 (sí, justament aquell dia) va obrir a Tortosa un despatx d’assessorament fiscal i econòmic.

Inicialment es va instal.lar a unes oficines del carrer Despuig; allí es va començar amb la confecció i presentació de les primeres declaracions, armat només amb la fotocòpia del BOE, una calculadora, llapis i paper. Quan la presentació telemàtica de declaracions ni tan sols era imaginable, s’havia de fer primer un esborrany i després picar els impresos a màquina d’escriure, tres còpies amb paper carbó al mig…

A poc a poc la gent de la demarcació anava prenent consciència de les noves obligacions que se’ls hi imposaven; s’enfrontaven –molts per primera vegada en la seva vida- a la qüestió dels impostos. Per això, durant la campanya de declaracions, Francesc també es desplaçava alguns dies per setmana a d’altres municipis del territori (Amposta, Deltebre, l’Ampolla…), on a les visites acostumaven a acabar parlant dels fills, de la collita, de la salut… En aquella època es van assolir vincles amb clients que encara avui en dia continuen. Eren dies d’estudiar, de treballar molt, d’arribar tard a casa… però també amb l’il·lusió d’estar obrint un nou camí. En aquells moments a Tortosa, i segurament a tot arreu, el model que predominava era el de la típica gestoria com intermediària entre el ciutadà i l’administració pública en general, on s’hi acudia per renovar-se el permís de conduir o per fer una reclamació a l’Ajuntament.

L’any 1984, fruit del creixement experimentat en només tres anys, adquireix un nou local al carrer Ramon Berenguer IV, 35 de Tortosa, traslladant allà les dependències. És per aquelles dates que el despatx adquireix també el primer ordinador amb els corresponents programes per al càlcul de l’Impost sobre la Renda i l’Impost sobre Societats, i que també permetia a la fi imprimir els formularis de les declaracions amb impressora i paper continuu; allò va suposar un gran avanç tecnològic, encara que avui en dia qualsevol dels nostres telèfons mòbils tingui vàries vegades més potència que aquell primer aparell.

L‘Hisenda Pública també anava paulatinament desenvolupant-se i implantant la gestió tributària i el control al contribuent, amb uns mitjans i una intensitat que té poc a veure amb les de l’actualitat. La societat anava canviant, i aquella Hisenda que havia començat de cap i de nou s’estava expandint i augmentant les seves competències, obrint arreu noves administracions descentralitzades de les capitals de província, inaugurant-ne al 1985 una a Tortosa. Era aquella època en què ens enviaven a casa aquella targeta blava del NIF, que guardàvem a la cartera amb una certa reverència… o rebíem també les etiquetes fiscals amb el nostre nom i adreça…

L’1 de gener de 1986 entrava en vigor l’IVA a l’Estat Espanyol, com a conseqüència de la integració en el que en aquell moment era la Comunitat Econòmica Europea. Aquesta nova figura impositiva comportava un gran repte ja que afectava de ple a totes les empreses, i es tractava d’un impost novedós i sobretot complex. Això va comportar també per al despatx un gran esforç de formació i de pedagogia als clients, acostumats encara al vell “Impuesto sobre el Tráfico de Empresas”, i també més càrrega de feina a l’haver de presentar centenars de declaracions trimestralment.

Són anys de desenvolupament econòmic; el despatx no para de créixer i la tipologia dels clients va variant; ja no només són petits comerciants o agricultors, ara també s’incorporen mitjanes i grans empreses.

El creixement comporta que les oficines del carrer Ramon Berenguer IV, 35 s’hagin quedat petites, i al 1997 el despatx es trasllada a unes noves oficines situades al mateix carrer Ramon Berenguer IV però una mica més amunt, concretament al número 51-53. Es tracta d’unes noves dependències, àmplies, modernes, i pensades i construïdes des del principi per a l’ús que se li pretenia donar.

En aquests anys hi ha un desenvolupament vertiginós de l’Hisenda Pública, creant la seva branca especialitzada “Agencia Estatal de Administración Tributària”. S’ha passat de la màquina d’escriure a internet, d’imprimir les declaracions en paper a presentar-les telemàticament, del fax al correu electrònic… La normativa fiscal canvia molt ràpidament, el què exigeix que el despatx hagi d’estar constantment formant-se i preparant-se per aquest nou temps, on es requereixen solucions molt qualificades i professionals, per ajudar els clients a relacionar-se amb una administració tributària enorme, amb un poder i atribucions mai vistos, en què el control al contribuent és intens i sobre tot amb una legislació canviant i en constant moviment. I no només des del punt de vista de la vessant tributària; també es produeixen canvis molt profunds en matèria mercantil, societària i comptable, sobre tot amb l’ harmonització de les normes comptables a les de l’Unió Europea.

albacar assessors, saeta, consultors

L’any 2015 es produeix la mort de Francesc Albacar i Baró, un fet que com és lògic ens ha impactat molt a tots els què havíem treballat amb ell, perquè en definitiva ell havia fundat aquest despatx i a aquest s’hi havia dedicat en cos i ànima. No obstant, professionalment hem pogut continuar amb el camí que ell ens va obrir i per al qual tots nosaltres ens havíem estat preparant per quan arribés l’hora del relleu, malgrat es va produir més aviat del què ell havia previst i del què hauríem volgut.

Avui en dia ens dediquem a aquest despatx un equip, abastem diversos camps (mercantil, comptable, econòmic i sobretot fiscal) en els que ens hem format i preparat; comptem amb unes instal.lacions modernes i tècnicament molt avançades per cobrir adequadament les necessitats dels nostres clients, sense oblidar la proximitat a les persones i a les empreses; intentant donar una atenció personalitzada, propera i professionalment competent; fem des d’una declaració de renda a un assalariat a una declaració d’impost de societats d’una gran empresa, des de gestionar les obligacions fiscals d’un bar o comerç a les complexitats d’una multinacional, tot amb la mateixa dedicació i il.lusió que Francesc –Paco- ens va encomanar.