Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8363

Data de publicació: 12/03/2021

Termini: 29/04/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840601.pdf

2. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, així com per a la seva promoció i difusió

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8363

Data de publicació: 12/03/2021

Termini: 29/04/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840493.pdf

3. Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8359

Data de publicació: 8/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839529.pdf

4. Ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8359

Data de publicació: 8/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839510.pdf

5. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8357

Data de publicació: 5/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839174.pdf

6. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8357

Data de publicació: 5/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839134.pdf

7. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8355

Data de publicació: 3/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838604.pdf

8. Ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8367

Data de publicació: 17/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841297.pdf

9. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2019-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8372

Data de publicació: 24/03/2021

Termini: 15/04/2021

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8372/1842314.pdf

10. Ajuts associats al contracte global d’explotació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8374

Data de publicació: 26/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8374/1842837.pdf

11. Ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8366

Data de publicació: 16/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840966.pdf

12. Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8366

Data de publicació: 16/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840974.pdf

13. Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8373

Data de publicació: 25/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8373/1842542.pdf