Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8409

Data de publicació: 13/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8409/1851212.pdf

2. Ajuts al sector apícola per pol·linització per a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8403

Data de publicació: 6/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849612.pdf

3. Ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02) corresponents a 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8403

Data de publicació: 6/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849682.pdf

4. Ajuts de minimis corresponents a l’any 2020-2021 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8412

Data de publicació: 18/05/2021

Termini: 2/06/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8412/1851960.pdf

5. Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (operació 04.03.02).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8413

Data de publicació: 19/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8413/1852141.pdf

6. Ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8415

Data de publicació: 21/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8415/1852968.pdf

7. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8421

Data de publicació: 31/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8421/1854579.pdf