Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions per a projectes d’iniciatives de reforç de la competitivitat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9182

Data de publicació: 12/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032800.pdf

2. Ajuts corresponents als anys 2025, 2026 i 2027 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (ref. BDNS 767010)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9183

Data de publicació: 13/06/2024

Termini: 14/10/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2033090.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 760238)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9182

Data de publicació: 12/06/2024

Termini: 31/10/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032610.pdf

4. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 760771)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9182

Data de publicació: 12/06/2024

Termini: 31/10/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032601.pdf

5. Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01), modificada per l’Ordre ACC/140/2023, de 2 de juny

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9180

Data de publicació: 10/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9180/2032308.pdf

6. Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’arròs que utilitzin llavor certificada

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9178

Data de publicació: 6/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9178/2031824.pdf

7. Ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya (ref. BDNS 764269)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9176

Data de publicació: 4/06/2024

Termini: 31/05/2027

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031282.pdf

8. Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 764908)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9176

Data de publicació: 4/06/2024

Termini: 31/10/2024

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031248.pdf

9. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2024 (ref. BDNS 770477)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9192

Data de publicació: 27/06/2024

Termini: 11/07/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9192/2035058.pdf

10. Ajuts Xpande Digital per al desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital a l’anualitat 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9191

Data de publicació: 26/06/2024

Termini: 26/07/2024

Organisme oficial: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9191/2034709.pdf

11. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 768791)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9191

Data de publicació: 26/06/2024

Termini: 19/09/2024

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9191/2034751.pdf

12. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 767013)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9190

Data de publicació: 25/06/2024

Termini: 16/07/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9190/2034540.pdf

13. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa (ref. BDNS 767020)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9190

Data de publicació: 25/06/2024

Termini: 16/07/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9190/2034482.pdf

14. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 768785)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9190

Data de publicació: 25/06/2024

Termini: 8/10/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9190/2034598.pdf