Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a la realització de projectes de R+D+I relacionats amb les funcions de l’organisme

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 136

Data de publicació: 5/06/2024

Termini: 6/07/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/05/pdfs/BOE-B-2024-20629.pdf

2. Ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament per a la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del segment a, b i c en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 i el PRTR -finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (Programa Agents del Canvi-Kit Consulting)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 1343

Data de publicació: 13/06/2024

Termini: 31/12/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/13/pdfs/BOE-B-2024-21892.pdf

3. Subvencionar, en règim de concessió directa, projectes d’obres i serveis d’interès general i social, amb càrrec als fons del Programa de Foment d’Ocupació Agrària 2024 en l’àmbit exclusiu de la província de Las Palmas

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 1343

Data de publicació: 13/06/2024

Termini: 4/07/2024

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/13/pdfs/BOE-B-2024-21864.pdf

4. Ajuts a l’impuls de l’economia circular per a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 155

Data de publicació: 27/06/2024

Termini: 15/08/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/27/pdfs/BOE-B-2024-24054.pdf

5. Ajuts del Programa d’Incentius a Projectes Pilot Singulars de Comunitats Energètiques (Programa CE Implementa), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 154

Data de publicació: 26/06/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/26/pdfs/BOE-A-2024-12920.pdf

6. Ajuts per incentivar la incorporació de talent consolidat «Programa Atrae»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 156

Data de publicació: 28/06/2024

Termini: 24/07/2024

Organisme oficial:  Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/28/pdfs/BOE-B-2024-24125.pdf