Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la sostenibilitat associats al contracte global d’explotació en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2022 per a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9122

Data de publicació: 14/03/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9122/2018092.pdf

2. Subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9121

Data de publicació: 13/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9121/2017863.pdf

3. Subvencions per al foment de produccions editorials, any 2024

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Núm. de butlletí: 50

Data de publicació: 12/03/2024

Termini: 10/04/2024

Organisme oficial: Diputació de Girona

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/50/20245002013.pdf

4. Ajuts per fomentar la pesca i l’aqüicultura sostenibles i la transformació i comercialització dels productes pesquers que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) per als anys 2024-2025

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9119

Data de publicació: 11/03/2024

Termini: 12/05/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9119/2017292.pdf

5. Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9116

Data de publicació: 6/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9116/2016657.pdf

6. Línia de subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9125

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 18/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019123.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9125

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 11/04/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019000.pdf

8. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9125

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 15/04/2024

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019095.pdf

9. Línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9126

Data de publicació: 20/03/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019327.pdf

10. Ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits) per a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9127

Data de publicació: 21/03/2024

Termini: 22/05/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019546.pdf

11. Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 corresponents a 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9127

Data de publicació: 21/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019586.pdf

12. Línia d’ajuts a la reindustrialització i manteniment d’activitat industrial en situació de dificultat a Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9128

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019657.pdf

13. Ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9128

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: 4/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019755.pdf

14. Ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya en resposta a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9128

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: 30/06/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019637.pdf

15. Ajuts associats al contracte global d’explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 9129

Data de publicació: 25/03/2024

Termini: 30/04/2024

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9129/2019874.pdf