Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 56

Data de publicació: 4/03/2024

Termini: 30/06/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/04/pdfs/BOE-A-2024-4267.pdf

2. Subvencions per a actuacions de formació en competències digitals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea- Next Generation EU

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 75

Data de publicació: 26/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/26/pdfs/BOE-A-2024-6077.pdf

3. Subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes dins de la Intervenció Sectorial Apícola, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 70

Data de publicació: 20/03/2024

Termini: 18/04/2024

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/20/pdfs/BOE-B-2024-10018.pdf

4. Ajuts al teatre i al circ corresponents a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 69

Data de publicació: 19/03/2024

Termini: 10/04/2024

Organisme oficial: Ministeri de Cultura

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9904.pdf

5. Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 68

Data de publicació: 18/03/2024

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/18/pdfs/BOE-A-2024-5381.pdf

6. Subvencions per a la realització de projectes de recerca científica en la xarxa de parcs nacionals per a l’any 2024

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 22/03/2024

Termini: 6/05/2024

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-B-2024-10287.pdf