Publicada l’ampliació dels temps de conducció i descans en el transport de mercaderies a conseqüència de les protestes dels agricultors

Publicada l’ampliació dels temps de conducció i descans en el transport de mercaderies a conseqüència de les protestes dels agricultors

Al BOE del dia 20 de febrer, s’ha publicat la Resolució del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies a conseqüència de les protestes dels agricultors.

Les protestes dels agricultors espanyols, iniciades en els darrers dies, que han provocat talls de trànsit en les carreteres espanyoles i en els accessos a diverses ciutats, han afectat el funcionament normal de determinats fluxos de mercaderies en les zones afectades. La previsió de nous talls convocats per les associacions majoritàries d’agricultors pot posar en risc el subministrament i proveïment de productes de l’àmbit alimentari a Espanya.

A fi de mitigar els efectes que se’n poden derivar, és necessari establir, a escala estatal, una sèrie d’excepcions temporals.

Per a això, s’ha publicat al BOE del dia 20 de febrer la Resolució de 16 de febrer de 2024, de la Direcció General de Transport per Carretera, que exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies des del dia 5 de febrer al 14 i del 19 al 26 de febrer de 2024, tots dos inclosos.

Així, s’exceptuen temporalment a les operacions de transport de mercaderies afectades per aquestes circumstàncies del compliment de les normes establertes en els següents articles del Reglament núm. 561/2006:

  • Substituir el límit de conducció diària màxim de nou hores per un de deu hores.
  • Substituir el límit de conducció setmanal màxim de cinquanta-sis hores per un de seixanta hores.
  • Reduir els requisits del descans diari d’onze hores per un de nou hores.
  • Possibilitat de posposar l’inici del període de descans setmanal més enllà de sis períodes de vint-i-quatre hores.

Les excepcions previstes s’aplicaran als conductors que efectuïn operacions de transport de mercaderies que hagin estat afectades pels talls i retencions a Espanya. Els conductors hauran d’assegurar-se que no es posa en risc la seguretat de la carretera.