Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinats a compensar les pèrdues de les microempreses de la indústria cervesera com a conseqüència de l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia per a 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8991

Data de publicació: 31/08/2023

Termini: 1/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990134.pdf

2. Ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8991

Data de publicació: 31/08/2023

Termini: 6/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8991/1990132.pdf

3. Subvenció dels projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8978

Data de publicació: 11/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8978/1988765.pdf

4. Ajut a la destil·lació de crisi de vi regulat en el Reglament delegat (UE) 2023/1225 de la Comissió, de 22 de juny, per a la campanya 2022-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8976

Data de publicació: 9/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8976/1988546.pdf

5. Ajuts destinats a compensar les pèrdues de les microempreses de la indústria cervesera com a conseqüència de l’agressió d’Ucraïna per part de Rússia

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8975

Data de publicació: 8/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8975/1988310.pdf

6. Ajut temporal excepcional destinat a les persones productores dels sectors boví, equí, cunícola, oví i cabrum de carn en extensiu i semiextensiu i del boví, oví i cabrum de llet i l’apícola afectats per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8974

Data de publicació: 7/08/2023

Termini: 8/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8974/1988126.pdf

7. Ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola, boví, de l’oví i el cabrum, de la producció de mol·luscs, apícola i equí

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987842.pdf

8. Línia d’ajuts en forma de bonificació dels interessos de préstecs per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987782.pdf

9. Subvencions del Programa InnvESS – Treball Protegit.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8971

Data de publicació: 2/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8971/1987578.pdf

10. Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d’arròs que utilitzin llavor certificada per a 2024

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: 8/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987740.pdf

11. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: 8/09/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987820.pdf

12. Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris corresponents a l’any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8972

Data de publicació: 3/08/2023

Termini: 4/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8972/1987822.pdf