Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la societat anònima estatal de caució agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d’explotacions agràries, d’operadors econòmics del sector pesquer o d’indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 189

Data de publicació: 9/08/2023

Termini: 15/09/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/09/pdfs/BOE-B-2023-23564.pdf

2. Subvencions destinades a finançar projectes d’R+D+I vinculats a la Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades dins de l’actuació coordinada ISCII-CDTI per al foment de la col·laboració públic privada del PERTE per a la salut d’avantguarda, iniciativa TRANSMISIONES

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 188

Data de publicació: 8/08/2023

Termini: 19/09/2023

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/08/pdfs/BOE-B-2023-23508.pdf

3. Mesures urgents de suport al sector agrari davant la pèrdua de rendibilitat i per causa de la sequera

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 185

Data de publicació: 4/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/04/pdfs/BOE-B-2023-23216.pdf

4. Ajuts per a la preparació i execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius supraautonòmics de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-AGRI), en el marc del Pla Estratègic de la Pac d’Espanya (PEPAC)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 185

Data de publicació: 4/08/2023

Termini: 28/09/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/04/pdfs/BOE-B-2023-23215.pdf

5. Subvencions de la Fundación Biodiversitat, F.S.P., en règim de concurrència competitiva, per al foment de l’economia blava i l’impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, cofinançades pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 183

Data de publicació: 2/08/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17796.pdf

6. Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa del sector industrial, regulat pel Reial decret 263/2019, de 12 d’abril

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 181

Data de publicació: 31/07/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17614.pdf

7. Programa “Experiències Turisme Espanya” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  183

Data de publicació: 2/08/2023

Termini: 20/09/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-B-2023-23061.pdf