Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa “Activa Startups, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 35

Data de publicació: 10/01/2023

Termini: 10/03/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf

2. Subvencions per a formació i recerca en matèries d’interès per a l’organisme, per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 29

Data de publicació: 3/02/2023

Termini: 3/03/2023

Organisme oficial: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-B-2023-3338.pdf

3. Pagament específic al cultiu del cotó per a la campanya 2023/2024 i següents

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 47

Data de publicació: 24/02/2023

Termini: 16/03/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4999.pdf

4. Ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (PROGRAMA NEOTEC)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 46

Data de publicació: 23/02/2023

Termini: 20/04/2023

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5468.pdf

5. Subvencions per a la realització de projectes de recerca científica en la xarxa de Parcs Nacionals per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  48

Data de publicació: 25/02/2023

Termini: 17/04/2023

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5740.pdf

6. Ajuts en 2023 destinats a la prevenció de riscos i seguretat minera en l’àmbit d’una mineria autòctona i sostenible

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  42

Data de publicació: 18/02/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-B-2023-5099.pdf

7. Línia d’ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seva convocatòria en l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  49

Data de publicació: 27/02/2023

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5245.pdf

8. Subvencions en espècie per a la rehabilitació de locals comercials al centre històric de Toledo

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  40

Data de publicació: 16/02/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4214.pdf

9. Línies d’ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  41

Data de publicació: 17/02/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-A-2023-4311.pdf