Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. «Programa 1: repotenciació d’instal·lacions eòliques», inclòs en els programes de «Repotenciació Circular» per a la concessió d’ajuts a la inversió en la repotenciació d’instal·lacions eòliques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 300

Data de publicació: 15/12/2022

Termini: 17/01/2023

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39120.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 9

Data de publicació: 11/01/2023

Termini: 12/02/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf

3. Subvencions del «Programa Innova Invest» de l’ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 9

Data de publicació: 11/01/2023

Termini: 13/04/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-866.pdf

4. Ajuts per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 5

Data de publicació: 6/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-452.pdf

5. Ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica Agroalimentari, en el marc del PRTR

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 314

Data de publicació: 31/12/2022

Termini: 28/02/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41297.pdf

6. Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb el seu ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l’exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 7

Data de publicació: 9/01/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-526.pdf

7. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització de projectes que contribueixin a implementar el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 en l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 14

Data de publicació: 17/01/2023

Termini: 16/03/2023

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-B-2023-1430.pdf

8. Ajuts per al Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per a la generació d’un teixit econòmic, inclusiu i sostenible i per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes innovadors per als anys 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 12

Data de publicació: 14/01/2023

Termini: 31/01/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1005.pdf

9. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament i potenciació de les activitats culturals i turístiques del barri antic de Conca, l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 23

Data de publicació: 27/01/2023

Termini: 31/12/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2506.pdf

10. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per a l’organització de congressos, jornades, seminaris i altres activitats de promoció de la ciutat de Conca, l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 23

Data de publicació: 27/01/2023

Termini: 31/12/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2505.pdf