Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a la preparació i gestió de projectes europeus

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 85

Data de publicació: 9/04/2022

Termini: 12/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11361.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa “Activa Startups”, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: 8/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11050.pdf

3. Subvencions destinades al programa CULTIVA

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 83

Data de publicació: 7/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10976.pdf

4. Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 12/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6032.pdf

5. Ajut a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 88

Data de publicació: 13/04/2022

Termini: 17/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf

6. Ajuts, per a empreses del sector del fred industrial, dirigides a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: 9/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11051.pdf

7. Ajuts a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: 10/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11052.pdf

8. Ajuts INJUVE per a la Creació Jove 2022/2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 83

Data de publicació: 7/04/2022

Termini: 9/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10984.pdf

9. Ajuts per al programa “Experiencias Turismo España”

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5781.pdf

10. Línies d’ajut per a l’obertura de mercats exteriors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 96

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6577.pdf

11. Ajut a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2022

Termini: 31/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf

12. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2022

Termini: 29/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13207.pdf

13. Subvencions per a l’execució de programes de formació d’àmbit estatal, destinats a la requalificació de treballadors que hagin estat o estiguin inclosos en ERTO

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 95

Data de publicació: 21/04/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12322.pdf

14. Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar les despeses de funcionament, per a l’any 2022

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 94

Data de publicació: 20/04/2022

Termini: 18/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12245.pdf

15. Programa de suport al transport sostenible i digital en concurrència competitiva, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2022

Termini: 27/06/2022

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf