Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 6/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri de Política Territorial

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45187.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” Comunitat de Madrid

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 6/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45174.pdf

3. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” d’Euskadi

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 6/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-B-2021-45173.pdf

4. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” de Castella i Lleó

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 268

Data de publicació: 9/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-B-2021-45403.pdf

5. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” de la Rioja

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 268

Data de publicació: 9/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-B-2021-45402.pdf

6. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0” les empreses que tinguin el seu domicili social o un centre de treball a Navarra

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 268

Data de publicació: 9/11/2021

Termini: 15/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-B-2021-45401.pdf