Nou ajut de fins a 100 euros mensuals per fill per a les famílies que percebin l’ingrés mínim vital

Nou ajut de fins a 100 euros mensuals per fill per a les famílies que percebin l’ingrés mínim vital

S’ha aprovat el projecte de llei pel qual s’estableix dins de l’ingrés mínim vital (IMV) que inclou modificacions en el text com són les noves mesures de l’ajut per fill a càrrec d’entre 50 i 100 euros mensuals per a les famílies que es beneficiïn de la prestació.

La Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Congrés va aprovar el passat divendres 19 de novembre el projecte de llei pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital (IMV) amb la inclusió de noves mesures en el text com l’ajut per fill a càrrec d’entre 50 i 100 euros mensuals per a les famílies que es beneficiïn de la prestació.

Entre les novetats del projecte de llei pel qual s’estableix dins de l’IMV (procedent del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig) trobem les següents:

a) Complement d’ajut a la infància

Es crea un complement d’ajut a la infància de 100 euros per llar al mes en el cas de nens de 0 a 3 anys; de 70 euros al mes per cada nen entre 3 i 6 anys i de 50 euros al mes per cada menor d’entre 6 i 18 anys. En concret, aquest complement de l’ingrés mínim vital el rebran les llars que compleixin dos requisits:

  • No superar el 300 % de la renda garantida de l’IMV per al seu tipus de llar
  • No superar el 150 % del llindar de patrimoni corresponent al seu tipus de llar.

b) Ampliar la protecció a altres col·lectius vulnerables

El futur text proposa millores per ampliar la cobertura de la prestació a altres col·lectius vulnerables com els «joves extutelats» i una reducció del termini d’antiguitat de la unitat de convivència de 12 a 6 mesos per accedir a la prestació i de 3 a 2 anys de l’acreditació de vida independent en els casos de menors de trenta anys.

A més, trobem la igualació de les condicions de les famílies monoparentals amb quatre fills menors a càrrec o més, la compensació del sobrecost que tenen les persones amb discapacitat (superior al 65 %), amb un complement del 22 % per a la unitat de convivència i, per finalitzar, s’exceptuarà del còmput de rendes les prestacions que reben les persones per dependència, la pensió d’aliments o les prestacions o subsidis per desocupació.