Ajuts cambres de comerç a la creació d’empreses

Ajuts cambres de comerç a la creació d’empreses

Les cambres de comerç convoquen nous ajuts destinats a totes aquelles persones que treballen per compte propi o que estan a punt d’emprendre. Les diferents cambres de comerç es troben establertes al llarg de tot el territori nacional, per la qual cosa aquests ajuts es podran tramitar a través de la cambra de comerç que operi a la seva província o territori.

Les cambres de comerç convoquen nous ajuts destinats a totes aquelles persones que treballen per compte propi o que estan a punt d’emprendre.

Les diferents cambres de comerç es troben establertes al llarg de tot el territori nacional, per la qual cosa aquests ajuts es podran tramitar a través de la cambra de comerç que operi a la seva província o territori.

1. Ajuts per a emprendre

Espanya – Emprèn

Té l’objectiu de donar suport a l’emprenedor en totes les fases de la vida de la seva empresa: idea empresarial, creació de l’empresa, consolidació i transmissió. Es desenvolupa a través d’activitats presencials i en línia.

És un programa gratuït dirigit tant a persones físiques o jurídiques que desitgin posar en marxa el seu negoci, així com a empreses ja creades que requereixin assessorament. El programa s’ocupa de:

 • Activitats de sensibilització, difusió i informació sobre el procés d’emprenedoria.
 • Formació per capacitar a emprenedors i empresaris.
 • Orientació personalitzada i adaptada a cada iniciativa emprenedora.
 • Ajut jurídic per al trànsit per les fases del cicle vital de l’empresa.

Ajuts per a dones emprenedores

El programa de suport empresarial a les dones -PAEM, també gratuït-, se centra en l’elaboració del pla d’empresa, proporcionar informació i assessorament per crear la seva empresa i desenvolupar el seu negoci, i ajut per a l’accés a finançament.

Aquest programa aporta:

 • Informació sobre oportunitats d’autoocupació, legislació, tràmits i adreces d’interès.
 • Assessorament especialitzat: gestió empresarial, plans de viabilitat, anàlisi de comerç interior i exterior i noves tecnologies.
 • Ajut per preparar el pla d’empresa i presentar-lo a les línies de microcrèdits sense avals.
 • L’assessorament es pot rebre tant en línia com de manera presencial.

2. Ajuts per a la innovació, digitalització i competitivitat de les cambres de comerç

InnoCámaras. Suport a la innovació en pimes

El seu objectiu és incorporar innovacions en els productes, serveis i processos de la seva empresa a través de la mescla d’assessorament i ajuts directes a la innovació, amb subvencions de fins al 85 %.

Els experts de les diferents cambres de comerç proporcionaran una anàlisi de les necessitats de la seva empresa, assessorament personalitzat sobre el pla d’innovació a dur a terme i una subvenció per a implantar-lo.

TICCámaras

Destinat a millorar la competitivitat del seu negoci mitjançant la incorporació de noves tecnologies com:

 • Eines de productivitat en el núvol: ERP, CRM, TPV, Big Data, realitat virtual…
 • Comerç electrònic: botiga en línia, web, passarel·la de pagaments, signatura digital…
 • Màrqueting digital: mitjà social, e-mail màrqueting, posicionament web…

D’una banda, els tècnics analitzen les necessitats tecnològiques del seu negoci i li recomanen opcions de millora. I, per un altre, s’implanten solucions comptant amb els ajuts de les cambres de comerç.

3. Ajuts per a la internacionalització

Programa Internacional de Promoción (PIP)

El Programa Internacional de Promoción (PIP) ofereix els ajuts i activitats que l’autònom o emprenedor necessita per posar en marxa la seva internacionalització a través de:

 • Activitats de promoció internacional: per promocionar comercialment en l’àmbit internacional els productes i serveis de la teva empresa, participació en fires, exposicions, trobades empresarials…
 • Accions de sensibilització i informació: per fomentar la cultura de la internacionalització entre les empreses a través de fòrums, jornades informatives, seminaris, tallers…

Xpande

El programa Xpande està dirigit sobretot a pimes espanyoles que desitgin iniciar-se en l’exportació, que busquin accedir a un mercat exterior concret, o que pretenguin la seva consolidació en els mercats internacionals.

Per a això, l’ajudarà a augmentar les teves possibilitats d’èxit en els mercats internacionals amb orientació estratègica segons el mercat i la teva posició competitiva. A més, elabora un pla d’exportació per al seu mercat objectiu i ofereix ajuts econòmics per desenvolupar el seu pla d’internacionalització.

Xpande té una durada d’un any i es divideix en dues fases:

 • Fase I: amb quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat, comunicació i màrqueting, econòmic – financer.
 • Fase II: ajuts econòmics per al procés d’internacionalització de l’empresa.