Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 237

Data de publicació: 4/10/2021

Termini: 30/12/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40841.pdf

2. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 237

Data de publicació: 4/10/2021

Termini: 30/12/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40838.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a suport a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 237

Data de publicació: 4/10/2021

Termini: 30/12/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40837.pdf

4. Subvencions corresponents al “Plan de modernización de la máquina herramienta” de les petites i mitjanes empreses

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 241

Data de publicació: 8/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf

5. Ajuts per a l’enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d’exportadors per a l’any 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 243

Data de publicació: 11/10/2021

Termini: 10/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-B-2021-41793.pdf

6. Subvencions del “Programa d’Inversions d’Empreses Estrangeres en Activitats d’R+D”

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 245

Data de publicació: 13/10/2021

Termini: 14/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41868.pdf

7. Ajuts per a la digitalització d’operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 247

Data de publicació: 15/10/2021

Termini: 8/11/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-B-2021-42004.pdf

8. Ajuts de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses i es procedeix a la convocatòria corresponent a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 247

Data de publicació: 15/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16790.pdf

9. Subvencions corresponents al “Plan de modernización de la máquina herramienta” de les petites i mitjanes empreses

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 248

Data de publicació: 16/10/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16830.pdf

10. Ajuts a les organitzacions professionals, del sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura per a la seva creació, cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 250

Data de publicació: 19/10/2021

Termini: 10/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-B-2021-42606.pdf

11. Subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 251

Data de publicació: 20/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42706.pdf

12. Subvencions per a 2021, en el Pla d’Impuls a l’Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari (PORTS 4.0) en Idees i Projectes Comercials

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 251

Data de publicació: 20/10/2021

Termini: 21/12/2021

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42702.pdf

13. Línies d’ajuts per a l’obertura de mercats exteriors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 252

Data de publicació: 21/10/2021

Termini: 19/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42812.pdf

14.  Ajuts per a armadors de vaixells d’eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència per als ajuts els armadors de vaixells d’eslora total igual o superior a 24 metres, per a l’adquisició per primera vegada, i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 257

Data de publicació: 27/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-B-2021-43760.pdf

15. Ajuts de suport al sector pesquer per fomentar la recuperació i modernitzar el model productiu

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 257

Data de publicació: 27/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-B-2021-43759.pdf

16. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la societat anònima estatal de caució agrària S.M.E. (saeca) per titulars d’explotacions agràries, d’operadors econòmics del sector pesquer o d’indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 257

Data de publicació: 27/10/2021

Termini: 18/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-B-2021-43847.pdf

17. Ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 259

Data de publicació: 29/10/2021

Termini: 2/12/2021

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-B-2021-43927.pdf