Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d’estructures clúster.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8500

Data de publicació: 13/09/2021

Termini: 15/10/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870006.pdf

2. Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8502

Data de publicació: 15/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Ramon Llull

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8502/1870358.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les entitats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat espanyol amb especial presència a Catalunya, per a l’any 2021.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8492

Data de publicació: 1/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8492/1868845.pdf

4. Subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – TRANSPORT).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8495

Data de publicació: 6/09/2021

Termini: 15/10/2021

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8495/1869318.pdf

5. Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 8505

Data de publicació: 20/09/2021

Termini: 31/10/2021

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8505/1870845.pdf

6. Subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8503

Data de publicació: 16/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870539.pdf

7. Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8507

Data de publicació: 22/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8507/1871104.pdf

8. Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8504

Data de publicació: 17/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8504/1870640.pdf