Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 211

Data de publicació: 3/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14515.pdf

2. Ajuts destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 215

Data de publicació: 8/09/2021

Termini: 9/10/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf

3. Ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2021

Termini: 12/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

4. Ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

5. Ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 218

Data de publicació: 11/09/2021

Termini: 12/11/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

6. Subvencions per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf

7. Subvencions per al reforç de xarxes d’encallament i rescat d’espècies marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2021.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15756.pdf

8. Subvencions per a suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf

9. Subvencions a grans projectes transformadors d’índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 232

Data de publicació: 28/09/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15754.pdf

10. Subvencions per a la realització d’activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 229

Data de publicació: 24/09/2021

Termini: 8/10/2021

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39569.pdf

11. Ajuts del «Programa ICEX Localiza» d’ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 228

Data de publicació: 23/09/2021

Termini: 24/10/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39495.pdf

12. Ajuts per a la digitalització d’operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 233

Data de publicació: 29/09/2021

Termini: 21/10/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-B-2021-40275.pdf