Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal d’R+D+i Empresarial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 115

Data de publicació: 14/05/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23916.pdf

2. Subvencions a programes pluriregionals de formació dirigits als professionals del medi rural per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 118

Data de publicació: 18/05/2021

Termini: 15/06/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-B-2021-24830.pdf

3. Ajuts, per a empreses de qualsevol sector, dirigits a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 116

Data de publicació: 15/05/2021

Termini: 16/06/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-B-2021-24292.pdf

4. Subvencions als programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis, Tallers d’Ocupació i Unitats de Promoció i Desenvolupament, en l’àmbit exclusiu de gestió del citat Servei, de projectes en col·laboració amb òrgans i organismes de l’Administració General de l’Estat

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 128

Data de publicació: 29/05/2021

Termini: 8/06/2021

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-B-2021-27212.pdf