Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinats a Iniciatives Estratègiques Sectorials d’Innovació Empresarial (“Programa Tecnològic Aeronàutic”), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Programa Estatal

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2021

Termini: 7/06/2021

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-B-2021-16882.pdf

2. Ajuts a projectes d’R+D+i per a la realització de proves de concepte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2021

Termini: 13/05/2021

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-B-2021-20569.pdf

3. Pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajut, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6852.pdf

4. Ajuts a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 94

Data de publicació: 20/04/2021

Termini: 18/05/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-B-2021-19137.pdf

5. Subvencions destinades al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2021

Termini: 30/05/2021

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-B-2021-20926.pdf

6. Subvencions públiques per a l’execució de programes de formació d’àmbit estatal, per a l’adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, dirigits prioritàriament a les persones ocupades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 93

Data de publicació: 23/04/2021

Termini: 21/05/2021

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-B-2021-19580.pdf