Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinat a la prevenció de riscos i seguretat minera en l’àmbit d’una mineria autòctona i sostenible

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 63

Data de publicació: 15/03/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-B-2021-12700.pdf

2. Subvencions destinades a entitats de dones rurals d’àmbit nacional per a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 66

Data de publicació: 18/03/2021

Termini: 16/04/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13368.pdf

3. Ajuts a curtmetratge sobre projecte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 25/03/2021

Termini: 8/04/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-B-2021-14619.pdf

4. Subvencions per a entitats sense finalitats lucratives que promouen i enforteixen la indústria editorial

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 73

Data de publicació: 26/03/2021

Termini: 20/04/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-B-2021-14769.pdf

5. Ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 75

Data de publicació: 29/03/2021

Termini: 13/04/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-B-2021-15483.pdf