Publicada l’ordre per a la distribució entre les CCAA dels ajuts directes a autònoms i empreses per la COVID-19

Publicada l’ordre per a la distribució entre les CCAA dels ajuts directes a autònoms i empreses per la COVID-19

Al BOE del dia 26 de març s’ha publicat l’Ordre HAC/283/2021 que té com a objecte determinar la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos corresponents a la Línia COVID d’ajuts directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses prevista en el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Com ja l’informàrem al seu moment, al BOE del dia 13 de març, es va publicar un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, que entre altres mesures, es crea una nova Línia COVID d’ajuts directes (7.000 milions d’euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses i autònoms.

Doncs bé, al BOE del dia 26 de març s’ha publicat l’Ordre HAC/283/2021, de 25 de març, que té com a objecte determinar la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos corresponents a la Línia COVID d’ajuts directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses.

L’assistència o auxili s’ha distribuït de manera proporcional a l’assignació del REACT EU, sobre la base d’indicadors de renda, de desocupació i de desocupació juvenil. En concret, el repartiment es basa en els següents tres indicadors:

a) Indicador de renda: mesura el pes de cada comunitat autònoma en la caiguda del PIB en 2020, moderat en funció de la prosperitat relativa de cadascuna d’elles, mesura a través de la renda per càpita respecte a la mitjana nacional.

b) Indicador de desocupació: considera la mitjana ponderada entre el pes de la comunitat autònoma en el total d’aturats registrats al gener de 2020 i la seva contribució a l’increment de l’atur registrat nacional en 2020.

c) Indicador de desocupació juvenil (16 – 25 anys): anàlogament al criteri anterior, considera la mitjana ponderada entre el pes de la comunitat autònoma en el total de joves aturats registrats al gener de 2020 i la seva contribució a l’increment de l’atur juvenil registrat nacional en 2020.

Andalusia, Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana són les comunitats autònomes amb una assignació de recursos més elevada.

Comunitats autònomes i

Ceuta i Melilla

Repartiment compartiment 1

(milers d’euros)

Percentatge assignació
Catalunya 993.282,41 19,87%
Galícia 234.470,88 4,69%
Andalusia 1.109.244,34 22,18%
Principat d’Astúries 107.765,40 2,16%
Cantàbria 55.363,82 1,11%
La Rioja 32.511,75 0,65%
Regió de Múrcia 142.522,91 2,85%
C. Valenciana 647.081,98 12,94%
Aragó 141.348,90 2,83%
Castella-la Manxa 206.342,55 4,13%
Extremadura 106.466,13 2,13%
Madrid 679.287,79 13,59%
Castella i Lleó 232.560,23 4,65%
País Basc 217.997,30 4,36%
Navarra 67.620,09 1,35%
Ceuta 13.862,52 0,28%
Melilla 12.271,00 0,25%
Total 5.000.000,00 100,00%
Canàries 1.144.262,08 57,21%
Illes Balears 855.737,92 42,79%
Total 2.000.000,00 100,00%