Nou avís sobre els terminis de presentació i ingrés de l’impost sobre transaccions financeres

Nou avís sobre els terminis de presentació i ingrés de l’impost sobre transaccions financeres

Per a aquest primer exercici d’aplicació, la presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents als quatre primers mesos de 2021, s’efectuarà en el termini previst per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al mes de maig de 2021 (del 10 al 20 de juny de 2021). Per tant, les primeres autoliquidacions de l’impost no es presentaran fins al 10 de juny de 2021.

A la pàgina web de l’AEAT s’ha publicat una NOTA en la qual s’assenyala que atès l’estat de tramitació normativa de l’impost sobre transaccions financeres, i amb l’objectiu de permetre un marge temporal més elevat per a les adaptacions tècniques i funcionals dels nous contribuents, es procedeix a modificar el termini de presentació amb les previsions actuals.

L’impost sobre les transaccions financeres aprovat per la Llei 5/2020, de 15 d’octubre (BOE 16 d’octubre), va entrar en vigor el 16 de gener de 2021.

El seu període de liquidació és mensual i el termini de presentació ordinari és del 10 al 20 del mes següent al corresponent període de liquidació mensual.

No obstant això, per a aquest primer exercici d’aplicació, la presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents als quatre primers mesos de 2021, s’efectuarà en el termini previst per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació corresponent al mes de maig de 2021 (del 10 al 20 de juny de 2021). Per tant, les primeres autoliquidacions de l’impost no es presentaran fins al 10 de juny de 2021.