Impost sobre les transaccions financeres. Relació de les societats espanyoles la capitalització borsària de les quals supera els 1.000 milions d’euros (a 16 de desembre de 2020)

Impost sobre les transaccions financeres. Relació de les societats espanyoles la capitalització borsària de les quals supera els 1.000 milions d’euros (a 16 de desembre de 2020)

L’AEAT ha publicat la relació de societats espanyoles les accions de les quals, a data 16 de desembre de 2020, tenen un valor de capitalització borsària superior a 1.000 milions d’euros, a l’efecte de l’impost sobre les transaccions financeres (conegut també com a “Taxa Tobin”),

D’acord amb el que es preveu en l’apartat 2 de la disposició transitòria única de la Llei 5/2020, de 15 d’octubre, de l’impost sobre les transaccions financeres (conegut també com a “Taxa Tobin”), s’ha procedit a publicar per l’AEAT la relació de societats espanyoles les accions de les quals, a data 16 de desembre de 2020, tenen un valor de capitalització borsària superior a 1.000 milions d’euros

Vegeu: relació de les societats espanyoles la capitalització borsària de les quals supera els 1.000 milions d’euros (a 16 de desembre de 2020) 

Vegeu: preguntes freqüents de l’impost sobre transaccions financeres