COVID-19. Ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC)

COVID-19. Ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC)

S’ha modificat el Règim Econòmic i Fiscal de Canàries establint l’ampliació en un any dels terminis per efectuar la materialització de la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC) dotada amb els beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i per a les inversions anticipades materialitzades en 2017. La dotació s’havia de fer amb els beneficis de 2018, 2019 o 2020. No obstant això, es dóna la possibilitat de realitzar la dotació en 2021.

Per continuar donant resposta a la situació d’emergència generada per la pandèmia provocada per la COVID-19, el Reial decret llei 39/2020, de 29 de desembre (publicat al BOE i en vigor el 30 de desembre), estableix mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l’execució de sentències, entre les quals destaca l’ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC).

Ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC)

El Reial decret llei que estem ressenyant, introdueix una disposició transitòria vuitena en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, en la qual s’inclou l’ampliació en un any dels terminis per efectuar la materialització de la Reserva per a Inversions a Canàries dotada amb els beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i per a les inversions anticipades materialitzades en 2017. La dotació s’havia de fer amb els beneficis de 2018, 2019 o 2020. No obstant això, es dóna la possibilitat de realitzar la dotació en 2021.