Guia bàsica per a la tramitació de prestacions per desocupació per ERTO COVID-19

Guia bàsica per a la tramitació de prestacions per desocupació per ERTO COVID-19

En l’espai COVID-19 del web del SEPE destinat a proporcionar informació a les empreses sobre els tràmits a realitzar, s’ha inclòs la guia bàsica per a la tramitació de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19, després de l’entrada en vigor del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.

L’informem que en l’espai COVID-19 del web del SEPE destinat a proporcionar informació a les empreses sobre els tràmits a realitzar, s’ha inclòs la guia bàsica per a la tramitació de les prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19, després de l’entrada en vigor del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.

Vegeu: Guia bàsica de tramitació de prestacions ERTO COVID-19