Calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2021

Calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2021

En data 17 de juny de 2020 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les festes laborals per a l’any vinent 2021, mitjançant l’Ordre TSF/81/2020.

En concret, les festes laborals per a 2021 són:

 • Cap d’any: divendres 1 de gener
 • Reis: dimecres 6 de gener
 • Divendres Sant: 2 d’abril
 • Dilluns de Pasqua Florida: 5 d’abril
 • Festa del Treball: dissabte 1 de maig
 • Sant Joan: dijous 24 de juny
 • Diada Nacional de Catalunya: dissabte 11 de setembre
 • Festa Nacional d’Espanya: martes 12 de octubre
 • Tots Sants: dilluns 1 de novembre
 • Dia de la Constitució: dilluns 6 de desembre
 • La Immaculada: dimecres 8 de desembre
 • Nadal: dissabte 25 de desembre

A més de les dates anteriorment indicades, es fixaran mitjançant una ordre dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments i que s’aprovaran més endavant.

El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que representa el còmput de terminis administratius a Catalunya.

Aquest calendari és aplicable en tota Catalunya amb l’excepció d’Aran, on el 5 d’abril queda substituït pel dijous 17 de juny, Festa d’Aran.

En aquest enllaç trobaran l’Ordre publicada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb les festes laborals per a l’any 2021.