COVID-19. Directrius de bones pràctiques en el comerç tèxtil

COVID-19. Directrius de bones pràctiques en el comerç tèxtil

A la pàgina web de l’INSST s’ha publicat un document que recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors enfront de l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en el sector de comerç tèxtil.

A la pàgina web de l’INSST s’ha publicat un document que recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors enfront de l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en el sector de comerç tèxtil.

Mitjançant l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van recollir les mesures de contenció en diferents establiments entre els quals es trobaven els locals comercials. Amb la flexibilització progressiva d’aquestes restriccions, és necessari elaborar una sèrie de recomanacions per prevenir els contagis en diversos sectors que tornen a prestar els seus serveis.

A l’efecte d’aquest document, el sector de comerç tèxtil comprèn les botigues de roba de qualsevol mida, així com les botigues de calçat. Per les seves característiques especials, queda exclosa d’aquestes Directrius la venda ambulant o no sedentària en la via pública (mercats ambulants) i el comerç per telèfon o en línia. En qualsevol cas, les botigues s’hauran d’ajustar al que s’estableix a cada àmbit territorial en cada fase de les restriccions, respecte a mesures obligatòries a aplicar, aforament, horaris d’obertura, etc.

Vegeu documentació