COVID-19. Directrius de bones pràctiques en bugaderies industrials

COVID-19. Directrius de bones pràctiques en bugaderies industrials

A la pàgina web de l’INSST s’ha publicat un document que recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors enfront de l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en el sector de neteja, en concret bugaderies industrials.

A la pàgina web de l’INSST s’ha publicat un document que recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors enfront de l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en el sector de neteja, en concret bugaderies industrials, quan les seves activitats estiguin orientades a la neteja de peces procedents d’hospitals, residències geriàtriques, etc. Amb caràcter més general s’han de considerar també les recomanacions per a la tornada a la feina recollides en el document “Bones pràctiques en els centres de treball. Mesures per a la prevenció del contagis de la COVID-19”, així com els criteris generals que s’estableixen en el “Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al nou coronavirus (SARS-CoV-2)”.

Tant la distància interpersonal indicada en el present document, com les mesures per evitar contagis durant els desplaçaments corresponen a les instruccions establertes per l’autoritat sanitària per a la situació de nova normalitat. No obstant això, s’atendrà qualsevol altra instrucció o recomanació que puguin dictar les autoritats competents en l’àmbit nacional o territorial en relació amb aquestes matèries.

Vegeu la documentació