Obligacions fiscals novembre – desembre 2019

Obligacions fiscals novembre – desembre 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició

NOVEMBRE

Fins al 5 de novembre

RENDA

Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2018, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Octubre 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Octubre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Octubre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Octubre 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

Agost 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Agost 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Octubre 2019. 548, 566, 581

Octubre 2019. 570, 580

Tercer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Tercer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT 

Octubre 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Tercer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583

 

DESEMBRE

Fins al 2 de desembre

IVA

Octubre 2019. Autoliquidació: 303

Octubre 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Octubre 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036

Sol·licitud d’aplicació del règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2019: sense model

SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036

SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

Any 2018: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

Any 2018. Autoliquidació: 583

Any 2019. Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

Fins al 20 de desembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Novembre 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

Novembre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Novembre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES DE SEGURS

Novembre 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Novembre 2019: 430

Setembre 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Setembre 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Novembre 2019: 548, 566, 581

Novembre 2019: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT 

Novembre 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

Pagament fraccionat: 584

Any 2018. Declaració informativa anual d’operacions amb contribuents: 591

Fins al 30 de desembre

IVA

Novembre 2019. Autoliquidació: 303

Novembre 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Novembre 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre

RENDA

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2020 i successius: 036/037

IVA

Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2020 i successius: 036/037

Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2020 i successius: 036

Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2020 i 2021: 036

Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020: sense model

Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039

Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2020: 036/037

Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2020, 2021 i 2022: 036/037